Expert på Projektledning, förändringsledning, IT-outsourcing, systemförvaltning.

VisionBee:s kunder

Branscher
Fastighetsbranschen
Bank Finans
Offentlig förvaltning

Exempel på kunder:

SVENSKA BOSTÄDER
Sveriges största bostadsbolag. Företaget har valt VisionBee för att leverera IT-chef temporärt under en större omorganisation inom IT och samtidigt avsluta ett kritiskt projekt. VisionBee har också hjälpt till med en outsourcing av IT-driften och skapat nya former för systemförvaltning och IT-support.
Svenska Bostäder har också valt VisionBee för projektledning i uppbyggandet av ett nytt kundcenter.

DILIGENTIA
Företaget förvaltar Skandias fastighetsportfölj. Lars Olsson har fungerat som IT-chef under en uppbyggnadsfas.